O Fundacji

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

Henry Ford

Fundacja LIDA to organizacja, która powstała w czerwcu 2015 r. z inicjatywy rozwijających swoje pasje i w pełni zaangażowanych w każde przedsięwzięcie osób. Jesteśmy młodzi i merytorycznie przygotowani do podejmowania trudnych wyzwań, posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe, jesteśmy także zdeterminowani na cel i bardzo dobrze zorganizowani. Chcemy wspólnie z Państwem działać, podejmować ciekawe wyzwania i spełniać Wasze i nasze marzenia.

Naszym celem jest przyczynianie się do rozwoju społecznego, ekonomicznego oraz gospodarczego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Będąc ambitnymi i ciekawymi świata, lubimy być jednocześnie aktywni i skuteczni. Relacje budujemy na zasadach wzajemnego szacunku, partnerstwa i profesjonalizmu.

Naszymi atutami są kreatywność oraz znajomość zagadnień z zakresu rozwoju, promocji, przedsiębiorczości, rynku pracy, NGO, turystyki, kultury, oświaty, ochrony zdrowia oraz integracji społeczno-gospodarczej. Każdy z nas ma na swoim koncie małe i duże sukcesy. Wciąż jednak jeszcze wiele przed nami! Właśnie w tym przekonaniu postanowiliśmy połączyć nasze siły, po to, aby osiągnąć więcej. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy, do czego Państwa zachęcamy i zapraszamy.

Naszych partnerów wspomagamy doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji projektów „miękkich” m.in. POWER, ASOS oraz inwestycyjnych (regionalne programy operacyjne, POPT, środki krajowe). Nie ograniczamy się tylko do przygotowywania wniosków i ich realizacji. Jesteśmy gotowi do współdziałania z innymi organizacjami dla realizacji naszych celów statutowych.

FUNDACJA LIDA edukuje z funduszy europejskich, marketingu terytorialnego, przedsiębiorczości, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy mieszkańcami. Mamy doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, opracowywaniu dokumentów strategicznych, współpracy z mediami (także w sytuacji kryzysowej), prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych, a także przygotowywaniu wydarzeń kulturalnych.

Zapraszamy do współpracy!

Ewelina Rapeła – prezes Fundacji

Kontakt

ul. Łąkowa 23
62-571 Krągola

fundacja.lida@wp.pl
www.fundacjalida.pl

601 969 910
692 599 862

NIP: 665 299 85 88
KRS: 0000562674
REGON: 361765208

Strona zrealizowana w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.woes.pl