Misja i statut

Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego w zakresie działalności: innowacyjno-naukowej, rynku pracy, oświatowo-kulturalnej, ochrony zdrowia i promocji zdrowego trybu życia, polityki społecznej oraz integracji społeczno-gospodarczej.

Statut Fundacji

Kontakt

ul. Łąkowa 23
62-571 Krągola

fundacja.lida@wp.pl
www.fundacjalida.pl

601 969 910
692 599 862

NIP: 665 299 85 88
KRS: 0000562674
REGON: 361765208

Strona zrealizowana w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.woes.pl