Zespół fundacji

Ewelina Rapeła – prezes zarządu

Nie lubi niewiedzy – powiedzieć, że jest pracowita, to… nie powiedzieć nic. Od 12 lat związana zawodowo z samorządem, dba o jego turystyczny i międzynarodowy rozwój. Trudno znosi ignorancję innych, bo sama zawsze jest znakomicie przygotowana.

Uczestniczyła w powstawaniu i realizacji międzynarodowych projektów dotyczących wymiany doświadczeń w zakresie turystyki, kultury, samorządności czy edukacji finansowanych ze środków KE oraz polsko-niemieckich fundacji.

Najlepiej czuje się jednak w przygotowywaniu i realizacji projektów. Zaangażowana w powstanie
i funkcjonowanie lokalnej organizacji turystycznej „Marina” i pierwszego w tej części Wielkopolski centrum informacji turystycznej. Współautorka przewodników turystycznych. Uczestniczyła m.in.
w realizacji projektu promocyjnego Wielkiej Pętli Wielkopolski. Współtworzyła projekt Aglomeracji Konińskiej, projekty senioralne (ASOS), a także projekty edukacyjne (POKL) i inwestycyjne (WRPO).

Potrafi dzielić się swoją wszechstronnością – od kilku lat ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi pomagając im w pozyskiwaniu środków na realizację ich zadań. Obecnie prezeska Fundacji LIDA. I jej spiritus movens…

 

Katarzyna Rejniak – wiceprezes zarządu

Europejskie czyli znane – choć jest specjalistką od polityki europejskiej (fundusze europejskie) oraz polskiego prawa (prawo pracy, prawo cywilne i prawo administracyjne), to szlify obecnego doświadczenia zdobywała w latach 2002-2007 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, gdzie zajmowała się aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu.

Od 2007-2013 zatrudniona w firmach doradczych zajęła się pisaniem projektów inwestycyjnych i „miękkich” oraz w firmie szkoleniowej, jako koordynator i specjalista ds. rozliczeń realizując projekty z POKL 2007-2013. Zawsze otwarta na nowe wyzwania była doradcą zawodowym młodzieży i osób dorosłych. Prowadziła też konferencje i szkolenia dotyczące przedsiębiorczości i pozyskiwania środków unijnych.

Na samorządowe wody wypłynęła w 2013 roku, kiedy na dwa lata została koordynatorem projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” współfinansowanego z POPT. Obecnie, w samorządzie powiatowym, specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych i kulturze.

Dodatkowo zaangażowana społecznie, jako członek organizacji pozarządowej, pozyskała i realizowała projekt dot. edukacji przedszkolnej „Kraina radości – punkt przedszkolny w gminie Rzgów”. Zawsze można na nią liczyć!

 

Witold Nowak

OD PROMOCJI DO ROZWOJU – swoją przygodę z samorządem rozpoczął w 2009 r. Do promocji powiatu trafił z doświadczeniem dziennikarza (radio, gazeta, TV), szefa biura prasowego, specjalisty ds. wydawnictw i… przedsiębiorcy reklamowego. W pracy zawodowej (naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji) nadzorował proces tworzenia marki Powiatu Konińskiego (Energia pokoleń). Często wychodzi też poza szablon: wymyślił pierwszy w Polsce komiks o Fryderyku Chopinie (na 200. Rocznicę urodzin kompozytora) i największą w Polsce rekonstrukcję bitwy z powstania styczniowego (w 150. Rocznicę wydarzenia). Ostatnie lata swoje zawodowe zainteresowania skoncentrował na rozwoju samorządów. Współautor wniosku „Aglomeracja Konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, będącego podstawą tworzenia obszaru funkcjonalnego Konina. Poza pracą… pracuje (społecznie). Jest radnym miasta, działa w spółdzielczości i pracuje z seniorami (trzykrotnie współautor i koordynator wniosku w konkursie ASOS). Współtworzył Fundację LIDA. Prywatnie pasjonat kajaków i jazdy na rowerze.

 

Dorota Sobieraj-Krawczyk

LICZĄ SIĘ KONKRETY – nie potrzeba wielu słów, by dojść z nią do porozumienia. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach: życzliwości i konkretnym, czytelnie sformułowanym przekazie. Jeśli te dwie rzeczy wystąpią razem, porozumienie z nią jest pewne.

O samorządzie i prawidłowym funkcjonowaniu urzędu wie bardzo dużo. Doświadczona, opanowana i pewna w działaniu, potrafi znakomicie zaplanować dzień każdego szefa, ale również ważne wydarzenia: spotkania, czy konferencje. Doświadczenie zawodowe ma bowiem w wielu obszarach działania samorządu: przez dekadę była audytorem wewnętrznym współodpowiedzialnym za system zarządzania jakością w urzędzie. Pełniła też obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zajmując się zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Az nadszedł czas na trzeci sektor…

Jej działanie w Fundacji LIDA to efekt obserwacji i zaangażowania w pracę codzienną związaną we współpracą samorządu z organizacjami pozarządowymi. Otwartość na nowe wyzwania w połączeniu z chęcią wspierania innych są dla niej wartością. Tak jak dla wszystkich członków Fundacji.

 

Lidia Cichocka

SOLIDNOŚĆ NA POCZĄTKU – każdy zespół ludzi oprócz liderów czy kreatorów potrzebuje też znakomitych rzemieślników. Takich, którzy wiedzą co to znaczy promocja, rzetelny tekst, nowoczesna strona internetowa…I takich, którzy nigdy nie marudzą, tylko cierpliwie i dokładnie wypełnią zadania. Ona taka jest. Spokojna i dokładna.

Z wykształcenia filozofka, z wyboru samorządowiec, z powołania wrażliwa kobieta, wsłuchana w drugiego człowieka i jego problemy.

Jej doświadczenie i znajomość funkcjonowanie samorządu, a także NGO-sów, pozwala jej zajmować się całym wachlarzem tematów związanych z trzecim sektorem, formalnymi niuansami konkursów i powierzaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym. To także znakomita researcherka, najlepiej z wszystkich radząca sobie z systemami zarządzania treścią stron inwernetowych.

W Fundacji LIDA, tak jak w życiu codziennym, odpowiada za wizerunek, promocję i przygotowanie „małych” wniosków. I za wyjątkowy, dobry humor wszystkich.

Kontakt

ul. Łąkowa 23
62-571 Krągola

fundacja.lida@wp.pl
www.fundacjalida.pl

601 969 910
692 599 862

NIP: 665 299 85 88
KRS: 0000562674
REGON: 361765208

Strona zrealizowana w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.woes.pl